De TAF is een denktank vanuit ondernemers, overheid en onderwijs om met elkaar naar een nog Gastvrijer Fryslan te komen. Hier draag ik vanuit het Friesland College graag mijn steentje aan bij!