22 september 2022

Bijeenkomst: Nije Logies

Op donderdag 22 september vindt er een informerende sessie plaats Expertteam Nije Logies, bestemmingsplanwijziging en Omgevingsvisie.

U wilt als ondernemer een logiesaccommodatie starten of uitbreiden en u heeft daarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig. Wat betekent dat precies voor u als ondernemer en wat heeft u daarvoor nodig? Het Expertteam Nije Logies kan ondernemers met behulp van experts door een aantal lastige stappen heen helpen.

Recreatie ondernemers en betrokken ambtenaren van de Friese gemeenten zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst en met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Programma:

09:00 uur Inloop

09:15 uur Bijpraat moment project Vitale Logies

09:30 uur Start inhoudelijke sessie (Toelichting werkwijze Expertteam Nije Logies en bestemmingsplanwijziging en koppeling met Omgevingsvisie)

12:00 uur Afsluiting met lichte lunch en gelegenheid voor nabespreking.

Locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Aanmelden voor deze bijeenkomst doet u door een e-mail te sturen naar Esther Oosterhof (estheroosterhof@ipf.frl).