8 november 2021

College Tour: Sustainability

De College Tour vindt online plaats op maandag 8 november (16:00 – 17:00 uur) en wordt georganiseerd door het Friesland College en NHL Stenden.

De eerste spreker tijdens deze bijeenkomst is Linda Smit, medeoprichter van Basecampus. De nieuwe organisatie is een sociale onderneming die bijdraagt aan het opbouwen van een duurzame wereld. Linda komt haar kennis over duurzaamheid en de Sustainable Development Goals met het publiek delen. Aanvullend op de Sustainable Development Goals komt Hanneke Schmeink informatie verstrekken over hoe ondernemers met concrete handvaten de SDG’s kunnen toepassen in hun ondernemingen.

Anoeska Top is een 4e jaar student Toerisme Management aan NHL Stenden. Met haar project heeft ze gewerkt aan een project voor UNWTO en haar team/project heeft een wereldwijde challenge gewonnen. Anoeska komt met trots vertellen over het project waarin duurzaamheid een centrale rol heeft gespeeld.

Tot slot komen studenten van het Friesland College vertellen over het interessante project waarbij zij afval hebben getransformeerd tot ware kunstobjecten. Dit is in opdracht gedaan van musea in Friesland en de studenten komen met interessante inzichten over hoe er met afval omgegaan kan worden.

Aanmelden voor deze bijeenkomst doet u hier.