13 september 2022

Conferentie van de Friese geesteswetenschappen

De tweede conferentie van de Friese geesteswetenschappen zal plaatsvinden in Leeuwarden van 13 tot 16 september. Het evenement wordt georganiseerd door Fryske Akademy, het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid, NHL Stenden Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid, de Rijskuniversiteit Groningen Leerstoel Fryske Taal en Letterkunde en de afdeling Language, Technology and Culture van de RuG/Campus Fryslân.

Meer informatie leest u hier.