5 oktober 2021

Lab: bezoekersregistratie / toeristenbelasting

Het registeren van bezoekers aan Fryslân wordt door veel betrokkenen als een last gezien, maar een goede bezoekersregistratie kan ook veel voordelen opleveren voor verschillende belanghebbenden. Een laagdrempelig centraal systeem zou ondernemers kunnen helpen bij het registeren van bezoekers. Op dinsdag 5 oktober organiseert Data Fryslân (14:00 – 17:00 uur) een /Lab omtrent bezoekersregistratie en toeristenbelasting.

Gemeenten kunnen er eenvoudiger toeristenbelasting mee registeren en innen en nachtregisters inzien, en bovendien waardevolle inzichten ophalen over de bezoekers aan Fryslân (bezoekersaantallen, verblijfsduur, herkomst, enzovoort), waarmee het toeristisch beleid kan worden verbeterd. De praktijk laat zien dat er verschillende parallel lopende initiatieven zijn waarbij bezoekers worden geregistreerd, maar vaak weten deze initiatieven niet eens van elkaars bestaan. In dit /LAB wordt er geprobeerd om deze initiatieven aan elkaar te knopen, onder meer door te kijken of, en zo ja waar er nog winst valt te behalen uit het integreren en harmoniseren van verschillende inningssystemen, waardoor vergelijken/benchmarken mogelijk wordt. Hoofddoel van dit /Lab is om bewustzijn te creëren van de voordelen van een goed registratiesysteem, deelnemers de gelegenheid te bieden van elkaars ervaringen te leren en te onderzoeken of er behoefte is om tot een gezamenlijk Fries registratiesysteem te komen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is nog niet mogelijk, maar noteer de datum alvast in uw agenda.