28 september 2020

Nationale Toerisme Top 2020 (virtuele editie)

Op maandag 28 september a.s. vindt de derde Nationale Toerisme Top plaats van 11.00 tot ca. 12.30 uur. Tijdens deze speciale virtuele editie praten we graag over hoe creativiteit en innovatie kunnen bijdragen aan een duurzaam herstel van de bestemming Nederland.

Het thema dit jaar is: ‘Inspireren en innoveren in crisistijd’. De gevolgen van de coronacrisis voor met name de gastvrijheidssector zijn enorm. Tegelijkertijd zien we dat de crisis ook leidt tot nieuwe, innovatieve verdienmodellen en verrassende samenwerkingsvormen. Tijdens deze Toerisme Top gaan wij hier verder op in.

Programma
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een interessant en leerzaam programma. Kijk regelmatig op www.toerismetop.nl voor updates. Onderstaand vindt u het voorlopige programma.

v.a. 10.45 uur        Ontvangst in digitale lobby

11.00 – 12.30 uur   Plenair programma

  • Welkom door dagvoorzitters Joost Hoebink en Lisanne Halleriet
  • Staat van de bestemming
    Hoe staat het nu met het toerisme in Nederland door COVID-19? Vanuit een wereldvisie van Doug Lansky gaan Joost en Lisanne in gesprek met Mona Keijzer (staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat), Jos Vranken (NBTC) en verschillende experts over toerisme en bestemming Nederland.
  • Overleven en innoveren in crisistijd
    Wat hebben ondernemers en overheden nodig en wat kunnen we van elkaar leren? Wat zijn de randvoorwaarden in wet- en regelgeving, de succesfactoren en de do’s en don’ts? Wat laten we achter na de crisis en wat willen we meenemen? Gesprek met o.a. ondernemers Gunay Uslu (The College Hotel) en Jeroen Schreurs (For-Rest Glamp).
  • Afsluiting en vooruitblik Toerisme Top 2021 met gedeputeerde Peter van ‘t Hoog

12.30 – 13.15 uur    Verdiepingssessies
Aansluitend aan het programma praten we nog graag met u door in verdiepende sessies over de drie prioriteiten voor duurzaam herstel: Randvoorwaarden in wet- en regelgeving, Bestemmingsontwikkeling en Kennis & Data.

Themaweek Toerisme
In de week voorafgaand aan de Toerisme Top bieden we verschillende online sessies en webinars aan. Klik hier voor meer informatie.

Wij verwelkomen u graag virtueel op maandag 28 september om 11.00 uur! Registreren kunt u hier.

Namens de organiserende partijen,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Gelderland, NBTC Holland Marketing en Gastvrij Nederland