Ondernemersbijeenkomst Earnewâld

Aan de ondernemers in toeristendorp Earnewâld

We hebben er inmiddels 3 maanden coronacrisis op zitten. De effecten van de coronacrisis zijn stevig voelbaar in de maatschappij en voor ondernemers. Dat geldt voor de ondernemers in de Horeca en de Toeristisch Recreatieve sector.

In de afgelopen weken hebben wij een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers in de horeca, de R&T en de ondernemersverenigingen in onze gemeente. Het lijkt ons goed, vanwege de sterke oriëntatie van Earnewâld op toerisme en recreatie, voor de ondernemers in deze sector in Earnewâld nog een aparte bijeenkomst te organiseren op:

Woensdag 24 juni om 19.30 uur bij Annage, De Reidtugel 5, 9264 TS, Earnewald.

Wij willen in het eerste deel van deze avond graag met u reflecteren op de afgelopen periode. Wat komt u tegen, hoe ervaart u deze periode, waar kan de gemeente u van dienst zijn en hoe kijkt u als ondernemer vanuit Earnewâld naar de zomerperiode en het najaar 2020.

Voor het tweede deel van deze avond is Marjan Soepboer, sectorspecialist Recreatie & Toerisme van Ynbusiness uitgenodigd. Zij is daarnaast secretaris van Toerisme Alliantie Friesland (TAF).  Marjan zal kort in gaan op:

  • actuele steunmaatregelingen
  • Het toerisme Collectief Friesland en het Onderzoek Vitale Logiesaccommodaties.

Liesbeth Schievink van de Stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) is eveneens aanwezig. Zij zal kort vertellen over wat RMT voor u kan betekenen en over de promotieactiviteiten van RMT deze zomer.

Wij hopen op een interactieve avond. Vanwege de normen van het RIVM moeten we onderling voldoende afstand kunnen houden. Dat betekent dat we beperkt zijn in het aantal ondernemers dat aanwezig kan zijn. Er is ruimte beschikbaar voor 20 ondernemers. Om deze reden hanteren wij maximaal 1 deelnemer per bedrijf. Wij vragen uw begrip daarvoor.

U kunt zich voor deze avond per mail aanmelden bij t.bergsma@t-diel.nl.

Namens burgemeester Gebben en wethouder Hoekstra,

Met vriendelijke groet,

Tineke Bergsma en Jan Sijtsma