21 januari 2021

Online bijeenkomst: De Friese Doorlopers

Op 21 januari, van 14:00 tot 16:00 organiseert de onderzoeksgroep “Circularity in Hospitality, De Friese Doorlopers”, een focusgroep bijeenkomst waar wordt gekeken naar de mogelijkheden omtrent het upcyclen van koffiedik en sinaasappelschillen. Deze materialen worden vaak gezien als afval, maar kunnen op circulair gebied kansen bieden. Samen met andere Friese ondernemers, onderzoekers en experts worden deze kansen in kaart gebracht om samen stappen te zetten in het upcyclen van deze materialen.

De online bijeenkomst vangt aan met een speech van ondernemer Geesje Duursma van De Pleats, Burgum, die haar visie zal delen over het upcyclen van koffiedik en sinaasappelschillen, daarna zal Prof. Matthias Olthaar – Green Logistics NHL Stenden uitleg geven over de toepassingen die al bekend zijn, waarna er samen met ondernemers wordt gekeken naar de mogelijke toepassingen binnen het bedrijf.

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar voor deze bijeenkomst.

Inschrijven kan hier.