7 juni 2021

Product innovatie voor de toeristisch-recreatieve sector

Wilt u vernieuwen? Hoe doet u dat in toerisme? In een tijd waar bijna alles online gaat? En na een lastige periode met beperkingen rondom COVID?

Meld u zich dan aan voor de online kennissessie ‘Product Innovatie’ voor de toeristische sector. De eerste bijeenkomst met als doel om betrokkenen in de toeristische sector inspirerende en leerzame workshops aan te bieden.

De eerste kennissessie vindt plaats op maandag 7 juni van 14:30-16:00 uur. Roger Davids van Merk Fryslan trapt af met aantal innovatieve bedrijfsmodellen en duurzame product ontwikkeling. Daarna delen toeristisch-recreatieve ondernemers hun ervaringen over studentprojecten en hoe hen dat heeft geholpen met vernieuwen van hun aanbod. Als laatste schetsen we de mogelijkheden om deel te nemen aan een onderzoek of ontwikkelopdracht met studenten of om kennissessies van ETFI bij te wonen. Er zijn circa 200 studenten van NHL Stenden Hogeschool en MBO Friesland College aanwezig.

Aanmelden doet u hier. Aanmelden kan tot 3 juni 2021.