9 september 2022

Stakeholderbijeenkomst Gastvrij Fryslân

Op vrijdag 9 september 2022 (15:00 – 18:00 uur) vindt er een stakeholderbijeenkomst plaats over Gastvrij Fryslân bij De Laape in Warten.

Het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 is al enige jaren succesvol onderweg met de daaruit voortvloeiende en beoogde ontwikkelingen tot gevolg. Deze bijeenkomst is bedoeld om alle Friese statenleden, raadsleden en wethouders te informeren over het programma, de resultaten tot nu toe en om samen te kijken naar en te spreken over de toekomstige maatschappelijke uitdagingen waar we met en voor de sector aan willen werken.

Programma

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen tijdens deze bijeenkomst:

  • Inzicht in huidige maatschappelijke vraagstukken waaronder: leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkelingen en circulaire/duurzaam, alles uiteraard in relatie tot  de gastvrijheidssector;
  • Informeel delen van de resultaten van de inzet t.b.v. gastvrijheidssector tot nu toe en plannen voor de komende periode;
  • Provincie en gemeenten versterkt aan elkaar verbinden met als sleutel “Gastvrij Fryslân.

Aanmelden doet u door een e-mail te sturen naar Marjan Soepboer (marjansoepboer@ynbusiness.nl).

Deze bijeenkomst is een initiatief van Toerisme Alliantie Friesland en coproductie van Provincie Fryslân.

Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028