6 oktober 2020

Geannuleerd: Themadag: Innovatief en duurzaam toerisme voor de waddenregio

[update 29 september: i.v.m. de huidige coronamaatregelen is besloten om de themadag te annuleren]

De ontwikkeling van technologie krijgt steeds meer invloed op onze vrije tijd. De opkomst van sociale media zorgde voor online cultuur van belevingen delen. Ook nu proberen veel vrijetijdsbedrijven een instagramable moment te creëren. Kunst wordt anders beleefd door de inzet van de nieuwste projectietechnieken (artertainment). In pretparken komen meer technologisch hoogstaande attracties. Het online boeken en zoeken werd makkelijker. Door de inzet van apps, VR en AI is gemak en beleving dichtbij. Etc etc.
In het komende decennium staat het gebruik van big data en robotisering centraal. Big data kan belevingen meer persoonlijk maken. Robotisering kan simpele handelingen van de mens overnemen. Maar robots kunnen ook zorgen voor een extra beleving. De smartphone zal in 2020 de spil van alles zijn. Technologie blijft onze vrije tijd enorm beïnvloeden.

Toerisme Alliantie Fryslân en NHL Stenden organiseren samen met diverse stakeholders en studenten een themadag over duurzaam toerisme en innovatie. In hoeverre kan technologie ons helpen om duurzaam toerisme in de waddenregio na te streven? Het onderwerp is zeer actueel in zowel voor als tijdens Coronatijd.

Met vraagstukken als:

  • Met welke tools kunnen we de belevingswaarde van werelderfgoed vergroten?
  • Welken projecten en/of eiland vraagstukken dragen bij aan het Unescogevoel?
  • Kunnen we een proeftuin op Terschelling realiseren met studenten, ondernemers, gemeente, VVV en andere stakeholders? met als doel werken aan unieke project

Programma:

9.30 uur
Inloop/koffie en thee
9.45 uur
Welkom door Gerard Kremer, dagvoorzitter
10.00 uur
Meteoroloog Gerrit Hiemstra; Effecten en kansen van klimaatverandering voor de waddenregio
11.00 uur
Voorbeelden van bijzondere technologie in relatie tot toerisme
11.30 uur
Break-out sessie’s thema’s;
– Van klimaatverandering naar afschaffing plastic rietjes (circulair)
– Van schnitzels naar waddenoesters (verkorte voedselketen)
– Van pen en papier naar QR code (digitalisering)
12.00 uur
Lunch
13.00 uur
Ideationsessie als start van de proeftuin op Terschelling
14.30 uur
Presentatie resultaten, welke afspraken kunnen we maken?
15.00 uur
Maarten Wessels; Gastvrijheid op het kompas!
15.30 uur
Plenaire afsluiting + themaborrel

Deze dag wordt georganiseerd met medewerking van: NHL Stenden, Toerisme Alliantie Friesland, Terschellinger Ondernemers Vereniging, Maritiem Instituut Willem Barentsz en VVV Terschelling.

Wij boeken voor u een bootkaartje!!

Heen en terugreis op 6 oktober 2020

Verzamelen in de terminal van Doeksen om 8.00 uur (uitreiking kaartjes)

Heen

  • 8.25 uur Sneldienst (50 minuten)
  • Wandelen naar MIWB (10/15 minuten)

Retour

  • 16.45 uur Wandelen naar de boot (10/15 minuten)
  • 17.30 uur Veerdienst (120 minuten)

U kunt u via deze link aanmelden. Maximaal 50 deelnemers, vol is vol.

Locatie: Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling