7 februari 2022

Week van de Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie 2022 staat in het teken van het aanspreken van de Mienskip zoals die er ook is geweest rond de Elfstedentocht. De Week vindt plaats van 7 tot en met 12 februari. Het Friese thema is ‘Elf stappen vooruit’.

Tijdens de Week van de CE in 2022 gaan we met elkaar ervoor zorgen dat we de kans op een Elfstedentocht vergroten door samen in te zetten op de duurzame en circulaire transitie. De tijd dringt. En alhoewel de transitie naar een circulaire economie en duurzame samenleving complex en ingrijpend is, zijn wij ervan overtuigd dat het kan én moet. Hiermee kunnen wij met zijn allen de klimaatverandering afremmen.

Meer informatie over de Week van de Ciculaire Economie leest u hier.

Programma Week van de Circulaire Economie