Fryslân heeft uitstekende wandel- en fietsknooppuntennetwerken, prachtige cultuur, natuur en erfgoed en vaarwegen etc. Met dagrecreatieve netwerken wordt ingezet op betere benutting van het goede dat Fryslân te bieden heeft. Het zal zich richten op het versterken van verbinding tussen de basis (o.a. netwerken en structuren) de inhoud (producten, thema’s, verhalen en routes e.d.) en de beleving (het ontsluiten en vermarkten ervan).

Deze programmalijn richt zich dus zowel op de fysieke verbinding tussen beleefpunten als op de samenwerking tussen stakeholders: “Het vindbaar, boekbaar, beleefbaar, beoordeelbaar maken van uniforme routes, POI’s, thema’s en verhaallijnen, evenementen agenda en toeristische arrangementen”.

Het optimaliseren van de dagrecreatieve netwerken zoals hierboven omschreven kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie om te komen tot slimme groei en spreiding van recreatie door toeristen en eigen bewoners over de provincie en de seizoenen.

Voor meer informatie, neem contact op met de projectmanager: Hendrina Zijlstra (hendrina@henzij.nl)

Samenvatting Dagrecreatieve Netwerken

Infographic ‘Haak ook aan’

Visie Ambitieus & Gastvrij Fryslân

Persbericht Fotocampagne 

Persbericht Opening Klooster Claercamppad

Voortgangsrapportage Dagrecreatieve Netwerken

Overzicht samenvatting Dagrecreatieve Netwerken