Namens de regio’s heb ik zitting in de TAF. Een inspirerende en flexibele club met veel daadkracht!