02 november

50 Friese bedrijven zetten stappen naar circulaire vrijetijdssector!

“Ik heb al best veel zelf gedaan rondom duurzaamheid in mijn bedrijf. Maar, alleen ga je snel samen kom je verder.” (Taco Hofman, Waterskibaan Sneek)

In oktober gaan weer een 50-tal enthousiaste ondernemers uit de Friese vrijetijdssector aan de slag met het verduurzamen van hun bedrijf. Metingen en scans, door trainers aangereikte kennis en vooral inspiratie van collega’s stimuleren ondernemers om concrete stappen te zetten in hun bedrijf.

De samenwerkingspartners van het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector, Vereniging Circulair Friesland, Ynbusiness, Toerisme Alliantie Friesland en provincie Fryslân bieden daarom ook dit jaar weer ondernemers de mogelijkheid om in een 4-tal projecten een verdiepingsslag te maken op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen: het begeleidingstraject Green Key/Blauwe Vlag, de Food Waste Challenge, het Koploperproject en de mini-leergang ‘Groen Communiceren’.

Ambitie voor verduurzaming

Green Key/Blauwe Vlag is een traject waarin 13 Friese ondernemers participeren. Onder begeleiding van het adviesbureau GreenLeisure biedt het een vertaling van het abstracte begrip ‘duurzaamheid’ naar een praktische uitvoering, met als resultaat een certificeringslabel. In het project krijg de ondernemer inzicht waar die staat, waar ‘winst’ te halen is en welke vragen aan de leverancier gesteld kan worden om zo in de hele keten te verduurzamen. Zowel gasten als de Friese overheid voelen de urgentie voor verduurzaming. De deelnemende ondernemers hebben een duidelijke ambitie om hen hierin tegemoet te komen. Als ondernemer moet je ergens beginnen. Green Key biedt hier praktische handvaten voor.

Evert-Jan van den Hoed, restaurant Roast: “Ik ben heel benieuwd waar we staan, wat we kunnen doen en hoe we dit kunnen implementeren”.

Uitdaging binnen voedselverspilling

Het tweede traject dat dit najaar van start is gegaan, is de Food Waste Challenge. Op 3 oktober begonnen 12 Friese horecabedrijven aan deze uitdaging om voedselverspilling te verminderen. De Nederlandse horeca verspilt jaarlijks ruim 51 miljoen kilo voedsel. Met behulp van een online programma ontdekken deze ondernemers gedurende 8 weken hoe ze kunnen besparen door minder te verspillen. De Food Waste Challenge is een initiatief van de Rabobank en Koninklijke Horeca Nederland in samenwerking met Toerisme Alliantie Friesland en Vereniging Circulair Friesland.

“Geeft inzicht in waar je staat”

Op 25 oktober vond in de Harmonie in Leeuwarden de startbijeenkomst plaats van de tweede editie van het Koploperproject. Twaalf Friese ondernemers uit de gastvrijheid sector gingen samen aan de slag met duurzaam ondernemen. Gastspreker en oud-deelnemer Kirsten van der Meer, eventmanager bij De Harmonie: “Belangrijk is de nulmeting, die geeft je inzicht in waar je staat”.

Onder begeleiding van het Koploperbegeleidingsteam Ballemans Advies, DZyzzion en CO2Neutraal worden individuele duurzame nulmetingen uitgevoerd. Op basis hiervan maken de ondernemers een actieplan waarmee het duurzaam ondernemen een structureel verbeterproces wordt, in plaats van een losse actie.

Herma Sikkes, restaurant It Polderhus: “Wij staan steeds voor nieuwe uitdagingen, we hebben net corona overleefd en zijn daar wel goed uitgekomen. Nu zitten we enorm met het vraagstuk hoe energie te besparen”.

Externe communicatie

Het Groen Communiceren traject is een vervolg op voorgaande projecten en bestaat uit een online mini-leergang. Het blijkt namelijk dat veel bedrijven prachtige duurzame en circulaire initiatieven toepassen, maar daar nauwelijks of niet over communiceren. Terwijl de gast dit wel graag wil weten en ook steeds vaker in zijn keuzeproces meeneemt. In samenwerking met Zaak van Interactie werkt de ondernemer aan de communicatieve vaardigheden, zodat de ondernemer de boodschap aantrekkelijk en begrijpelijk kan overbrengen.

Hester Haagsma, Hotel de Walvisvaarder: “We hebben vorig jaar meegedaan aan het Koploploper project. Daar hebben we veel geleerd en is echt onderwerp in ons bedrijf. We vinden het alleen best lastig hoe we onze gasten er goed over kunnen vertellen. Dus dit kwam als geroepen.”

Deelnemers aan deze circulaire projecten zijn op zoek naar middelen en mogelijkheden om duurzaamheid concreet in hun bedrijfsvoering te implementeren. Daarnaast wordt het onderling van elkaar leren gezien als een grote meerwaarde. Net als hun gasten is niet iedere ondernemer gelijk en heeft verschillende wensen en behoeften. Met verschillende projecten met hetzelfde doel maar qua opzet net een andere twist, willen we zoveel mogelijk ondernemers faciliteren en inspireren.