09 juli

Inspiratiesessie Retail Grou

Samenwerken en kennis delen; de nieuwe Friese retailaanpak?

Tijdens een inspirerende bijeenkomst over en voor de Friese retail op 4 juli jl. waren de sleutelwoorden; ‘kennis delen en samenwerken’. Zo’n 50 ondernemers, centrummanagers, bestuurders en beleidsmakers kwamen in Grou samen om met elkaar van gedachten te wisselen over ‘toekomstbestendige en vitale kernen’.

In samenwerking met de Provincie Fryslân, Ynbusiness en Netwerk Centrummanagement Fryslân organiseerde de Toerisme Alliantie Friesland een inspiratiesessie in Grou.

Betrokken stakeholders werden door Ivo Krikke – voorzitter doarpskoöperaasje Grou – geïnformeerd over de aanpak in Grou, waarbij verbinding en samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke visie. Onderdeel van deze visie zijn o.a. plannen voor een MFC en woningbouw, teneinde de ontwikkeling van deze plannen in de komende jaren uit te rollen.

In het tweede gedeelte van het programma werd met elkaar van gedachten gewisseld over wat nodig is om vitale kernen voor Friesland te krijgen en behouden. Aan het faciliteren van lokale samenwerkingen door gemeente/provincie is een duidelijke behoefte. ‘Vergroenen en beleving’ zijn ambities die eigenlijk gelden voor alle kernen. Van groot belang is dat een vitale kern een integrale visie en aanpak heeft, waarbij toerisme, cultuur, horeca en retail het ‘samengesmolten’ aanbod vormen.

Op 3 oktober 2024 wordt tijdens het Symposium Koopstromenonderzoek Fryslân 2024 een vervolg gegeven aan deze inspiratiebijeenkomst.