28 mei

Vragenlijst Make It Work

Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden hogeschool Emmen & Leeuwarden willen de gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt in kaart brengen. Hiervoor hebben ze de medewerking van bedrijven nodig.

Het onderzoek wordt gedaan in het kader van het programma Make IT Work. Make IT Work is een omscholingsprogramma naar de IT voor hoogopgeleiden en bedoeld als een kwalitatief en duurzaam antwoord vanuit het onderwijs op de krapte op de IT arbeidsmarkt.

Vragenlijst

Waar heeft u als bedrijf behoefte aan? Signaleert u, in uw bedrijf, een tekort aan bepaalde IT-professionals? En wat moeten IT medewerkers eigenlijk allemaal kunnen, nu en in de toekomst?

We willen u vragen deze korte vragenlijst  in te vullen. De enquête kost u maximaal 5 minuten van uw tijd en is volledig anoniem. Als u verder wilt praten over dit onderwerp, gaan we graag in gesprek met u over dit onderwerp. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. U kunt zich aanmelden voor dit gesprek bij be.visser@pl.hanze.nl

Het programma wordt gefinancierd door een SNN EFRO subsidie en de drie noordelijke provincies. Het onderzoek wordt gedaan door de Noordelijke hogescholen en het onderwijs wordt verzorgd door de IT Academy Noord Nederland.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Ingrid Visser (be.visser@pl.hanze.nl).