Circulair ondernemen

Bewust reizen is een trend. Gasten hechten al enige tijd meer waarde aan betekenisvol en puur. Nu komt daar in toenemende mate aandacht voor lokaal en duurzaamheid bij. Toeristen willen thuis, maar ook op vakantie hun voetafdruk verminderen. Circulaire producten en diensten bieden interessante aanknopingspunten om tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van die toerist van de toekomst. U kunt uw bedrijf onderscheidend maken en daardoor meer gasten trekken. Daarbij kunt u met circulaire toepassingen vaak geld besparen. Het is dus ook op die manier financieel aantrekkelijk.

De circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. Als TAF dragen we graag actief bij aan circulair ondernemen, hieronder ziet u diverse projecten en partners.

Direct met Circulair Ondernemen aan de slag

Graag willen we ondernemers informeren, stimuleren en begeleiden naar duurzaam en circulair ondernemen. Daar hebben we een ‘mandje’ van instrumenten en tools voor. Zodat iedere ondernemer die ondersteuning kan krijgen die bij hem/haar past. Ga op ontdekkingsreis. Hiervoor hebben wij de De Circulaire Gastvrijheidsroute Fryslân ontworpen en is bedoeld om ondernemers te inspireren en faciliteren om zich te begeven in de wereld van circulair ondernemen, door middel van een roadmap met daarin praktische info, kennis en leuke voorbeelden voor onderweg.

Samenwerking Circulair Friesland

In het stimuleren en ontwikkelen van circulair ondernemen werkt TAF nauw samen met Vereniging Circulair Friesland. Deze vereniging van ondernemers, overheden en onderwijs heeft als ambitie de meest circulaire regio van Europa te zijn in 2025 en zet in op versnellen van de circulaire economie door doen!

Voor versnellen van circulariteit in de gastvrijheidssector is in opdracht van de Provincie Fryslân het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector opgesteld.

Aan de hand van het actieplan zijn TAF en Circulair Friesland op divers manieren actief om ondernemers te informeren, inspireren, enthousiasmeren en faciliteren naar meer duurzaam en circulair ondernemen. Daarvoor is vanuit Vereniging Circulair Friesland in opdracht van Provincie Fryslân de Circulaire Loods actief. Wilt u meer weten over de Circulaire Loods ga dan naar dit artikel.

Onderstaand een drietal doorlopende projecten kort uitgelicht (voor het volledige overzicht van circulair informatie, onderzoeken, samenwerkingsverbanden en projecten gaat u naar www.circulairgastvrij.frl).

Green Key/Blauwe Vlag training

Green Key/Blauwe Vlag zijn de duurzaamheid labels in de gastvrijheidssector, middels dit traject worden ondernemers uit de gastvrijheidssector begeleid om met deze instrumenten een kwaliteitsslag te maken.

  • Kijk hier voor een impressie van de deelnemers en de editie 2021/2022;
  • Ga naar deze flyer voor meer informatie over het Green Key/Blauwe Vlag traject.
  • Wilt u zich aanmelden voor het project voor in het najaar van 2022, ga dan dan naar het aanmeldformulier.

Koploperproject

Het ‘Koploperproject’ is een begeleidingstraject waarin ondernemers kennismaken met duurzaam ondernemen en hiermee praktisch aan de slag gaan.

  • Kijk hier voor een impressie van de deelnemers en de editie 2021/2022;
  • Bekijk het factsheet voor meer informatie over het project;
  • Wilt u zich aanmelden voor het project voor in het najaar van 2022, ga dan naar het aanmeldformulier.

CIRCO Track

De CIRCO Track is een driedaagse diepgaande training over circulair ontwerpen. U gaat als ondernemer aan de hand van een concrete case in het bedrijf aan de slag met circulair ontwerpen en ondernemen.

  • Kijk hier voor een impressie van de editie van 2020/2021;
  • Wilt u zich aanmelden voor het project voor in de winter 2022/2023, ga dan naar het aanmeldformulier.