Circulair Ondernemen

VereBewust reizen is een trend. Gasten hechten al enige tijd meer waarde aan betekenisvol en puur. Nu komt daar in toenemende mate aandacht voor lokaal en duurzaamheid bij. Toeristen willen thuis, maar ook op vakantie hun voetafdruk verminderen. Circulaire producten en diensten bieden interessante aanknopingspunten om tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van die toerist van de toekomst. U kunt uw bedrijf onderscheidend maken en daardoor meer gasten trekken. Daarbij kunt u met circulaire toepassingen vaak geld besparen. Het is dus ook op die manier financieel aantrekkelijk.

De circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. Als TAF dragen we graag actief bij aan circulair ondernemen door middel van het ondersteunen in CIRCO tracks, circulaire subsidiemogelijkheden én mogelijke partners.

Samenwerking Circulair Friesland

In het stimuleren en ontwikkelen van circulair ondernemen werkt TAF nauw samen met Vereniging Circulair Friesland. Deze vereniging van ondernemers, overheden en onderwijs heeft als ambitie de meest circulaire regio van Europa te zijn in 2025 en zet in op versnellen van de circulaire economie door doen!

Als eerste inspiratie en informatie voor ondernemers is de Circulaire Inspiratieroute opgesteld aan de hand van de zeven kenmerken van de Circulaire Economie. Deze inspiratieroute vindt u terug onder ‘documenten’.

CIRCO Track

De CIRCO Track is een driedaagse workshop. Tijdens de track verkennen ondernemers duurzame circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen. Op 23 november ging de eerste CIRCO track van start en gingen 20 ondernemers aan de slag met 11 uitdagingen in hun bedrijf. Onder andere het bouwen van chalets en sanitair units, de inrichting van groepsaccommodatie of hotelkamer. Daarmee vergroten de deelnemers hun concurrentiekracht en creëren nieuwe waarden voor hun bedrijf en gasten van Friesland.

 

De start was een analyse van de huidige situatie en beantwoorden van vragen als: Waar zit waardeverlies? Wie doet of levert wat in mijn ‘keten’, Wat is de ‘afterlife’ van de materialen en producten die ik gebruik? De grootste kansen werden geselecteerd en vertaalt naar nieuwe ontwerpen en nieuwe businessmodellen. Dit vroeg anders denken, creativiteit en nieuwe samenwerkingen. Een intensief proces dat de deelnemers aan het denken hebben gezet, en anders leerde kijken naar producten en diensten. Enkele reacties waren: ‘Ik dacht dat ik al best goed bezig was maar nu ga je echt verder denken en doen’, ‘Normaal schrijf je meubilair na 7 jaar af en voer je het af; nu ga je bij ontwerp al nadenken wat doe ik er na 7 jaar mee en kan ik niet anders fabriceren?’

De track leverde mooie ambities en ideeën op zoals:

  • Multifunctioneel en circulair sanitair gebouw;
  • Ontwikkeling voor een circulaire lokale keten van bedden; geen bed gaat meer van het eiland Terschelling;
  • Met nieuwe functies en circulaire benadering monumentale gebouwen zichzelf laten onderhouden;
  • Aangespoelde zeecontainers hergebruiken voor recreatieverblijf;
  • Nieuwe grondstoffen en bouwmethodes in de jachtbouw om polyester te vermijden en meer maatwerk te bieden.

De driedaagse track werd georganiseerd door Circulair Friesland, Ynbusiness/TAF, TCF en CIRCO. Interessante cases kwamen naar voren. De volgende bedrijven hebben deelgenomen aan de CIRCO Track:

Nieuwsgierig welke circulaire plannen en projecten door de jury zijn beoordeeld en bekroond met een prijs, lees dan het volgende artikel.

Documenten

U vindt hier (downloadbare) documenten waarmee u uw voordeel kunt doen.

 

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Hanneke Schmeink (hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl), aanjager Toerisme Vereniging Circulair Friesland of Marjan Soepboer (marjansoepboer@ynbusiness.nl), Ynbusiness/Toerisme Alliantie Friesland.