Toerisme Collectief Friesland

Op initiatief van de Toerisme Alliantie Friesland startte maart 2019 het Toerisme Collectief Friesland. Een gezelschap van enthousiaste professionals die hun sporen hebben verdiend in de toerisme- en onderwijssector. Zij brengen overheid, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar om kennis en ervaring te delen en kostenloos te werken aan innovatie en opdrachten vanuit het toeristisch-recreatief bedrijfsleven. Dit vanuit Leeuwarden, Grou, Sneek en Heerenveen.

Makelaars in kennis

De coaches en adviseurs van TCF opereren als kennismakelaars. Studenten uit zowel het hbo als mbo worden ingezet voor opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Daarbij leren de studenten en betrokken docenten het werkveld én de regio goed kennen. Kennis en ervaring die ze meenemen naar het onderwijs. De vraag van de ondernemer is altijd leidend bij het aannemen van een opdracht en de invulling van het projectteam.

Leren en samenwerken

Neveneffect is dat de studenten van NHLStenden Hogeschool en ROC’s Friesland College en Friese Poort van elkaar leren en leren samenwerken. De mbo-studenten brengen daarbij de nodige vakkkenis en (werk)ervaring in, terwijl de hbo-studenten theoretisch en strategisch meer geschoold zijn.

Het TCF stelt zich ook ten doel jaarlijks een aantal innovatieve start-ups in de sector op weg te helpen.

Meer info:

Website TCF