Vitale Logiesaccommodaties

Fryslân gaat de komende jaren voor het kwaliteitstoerisme; bezoekers van natuur en cultuur. Mensen die rust en ruimte op prijs stellen. Die hun eigen reis samenstellen. Meer besteden, langer blijven en vaker terugkomen. Gasten ook die kritisch zijn en hoge(re) eisen stellen aan gastvrijheid en onderkomen.

Nulmeting aanbod overnachtingen

Om deze doelgroep te trekken én vast te houden, is het belangrijk dat Fryslân haar bestand aan logiesaccommodaties op peil en niveau houdt, dan wel brengt. Op initiatief van de TAF is afgelopen jaar een grootschalig onderzoek gedaan onder maar liefst zevenhonderd aanbieders van overnachtingen in de provincie. Een nulmeting waarmee we inzicht krijgen in huidige staat van het logiesaanbod. En daarmee gericht kunnen investeren in uitbreiding, dan wel verbetering en modernisering.

Toekomst Friese logiesaccommodaties

[13 mei 2020]
Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de vitaliteit en ontwikkelkansen van Friese logiesaccommodaties. Door de coronacrisis is een andere realiteit ontstaan. Herman Schreuder, voorzitter van de stuurgroep Vitale Logiesaccommodaties, geeft aan dat logiesondernemers zich nu vooral concentreren op het aanpassen van hun bedrijf en op korte termijn acties. “De onzekerheid onder Friese logiesondernemers is groot. De economische impact van de coronacrisis op  logiesbedrijven is enorm”. Alle bedrijven die aan het onderzoek hebben meegedaan ontvangen binnenkort de informatie over hun eigen vitaliteitspositie, zoals die was ten tijde van het onderzoek.

Acties op korte en langere termijn
Voor de vrijetijdssector als geheel staan nu meerdere acties op stapel, zowel voor de korte als voor de langere termijn. Voor de korte termijn geldt dat bedrijven met hun eigen vitaliteitsscan aan de slag kunnen. Daarnaast werkt een Friese Taskforce als reactie op de coronacrisis aan een actieplan voor de hele sector. De provincie legt bovendien de laatste hand aan het uitvoeringsplan dat hoort bij het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028. Dat is vorige maand vastgesteld door Provinciale Staten. De logiesaccommodaties vormen daarin een van de zeven speerpunten.

Het volledige persbericht en de rapportage van het vitaliteitsonderzoek vindt u hier als downloadbare documenten.

Persbericht toekomst Friese Logiesaccommodaties

Rapportage vitaliteitsonderzoek  logiesaccommodaties

Bijlagen vitaliteitsonderzoek logiesaccommodaties