De opgave Vitale Logies is één van de zeven onderdelen van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Fryslân.

Fryslân gaat de komende jaren voor het kwaliteitstoerisme; bezoekers van natuur en cultuur. Gasten die rust en ruimte op prijs stellen, hun eigen reis samenstellen, meer besteden, langer blijven en vake terugkomen. Dit zijn veelal ook gasten die kritisch zijn en hoge(re) eisen stellen aan gastvrijheid en onderkomen.

Met het programma Vitale Logies helpen wij om een meer vitale en circulaire logiesaccommodaties sector te realiseren die bijdraagt aan de brede welvaart van Fryslân. Dit doen wij door ondernemers, onderwijs en overheid op een voor Nederland unieke wijze te verbinden, versterken en vernieuwen. De focus hierbij ligt op het versterken van het ondernemerschap. Hiervoor zetten wij Recreatie Expertteams (RET) in.

 

Meer informatie vindt u terug via de onderstaande afbeeldingen.

_______________________Pijl______________________