Ga op circulaire reis met jouw bedrijf. Wil jij samen met anderen leren en sta je open voor verandering? Ga dan mee op reis! Aan de hand van twee keer een bedrijfsbezoek door adviseur (1e x scan waar sta je, 2x plan van aanpak wat is je ambitie en wat ga je concreet doen) den twee centrale bijeenkomsten. Start september/oktober

Project

Het Circulair AAN! is een gericht traject om in je bedrijf te kijken waar je staat en hoe je duurzaam ondernemen nog meer kan doorvoeren in je bedrijf. Onder begeleiding van lokale adviseurs en trainers van Green Leisure Group gaan maximaal 10 bedrijven individueel en samen aan de slag.

  • Start sept/okt: scan/nulmeting op locatie. De Friese adviseur bezoekt bedrijf (datum in overleg) en brengt samen met ondernemer in kaart waar onderneming staat op gebied van duurzame en circulair ondernemen. Dit wordt uitgewerkt in een op maat gemaakte rapportage met praktische adviezen.
  • November: Centrale bijeenkomst (Leeuwarden of op locatie van een deelnemer). Presentatie nulmeting en delen best practises en uitdagingen.
  • November/December: opstellen plan van aanpak op locatie. Adviseur en ondernemer werken adviezen uit in plan van aanpak waarmee jullie aan de slag kunnen op korte, middellange en lange termijn. Adviseurs inventariseren collectieve uitdagingen bedrijfsoverstijgende uitdagingen voor verduurzamen.
  • December/Januari: delen best practises, praktische oplossingen en vraagstukken en collectieve uitdagingen.

Wat levert het op?

  • meer waarde halen uit je bedrijf
  • aansluiten bij nieuwe wensen en verwachtingen van gasten
  • anticiperen op veranderende wet- en regelgeving.

Kortom toekomstbestendig ondernemen

Voor wie: ondernemers in de gastvrijheidssector in Friesland; hotel, B&B, camping, jachthaven, bungalowpark. Klein en/of groot. Nog aan het begin van of al gestart met verduurzaming.

Belangrijk is:

  • open staan voor verandering
  • dat je met brede blik naar je bedrijf wilt kijken op de thema’s water, biodiversiteit, energie, afval, mobiliteit, sociaal ondernemerschap, duurzaam en circulair inkopen …..
  • samen met anderen wilt leren.

Heb je een hele gerichte of specifieke vraag op gebied van energie of afval laat het ook weten dan verwijzen we je naar een specialist.

Kosten en eigen bijdrage:

Door de bijdrage vanuit het Actieplan Circulair Gastvrijheidssector kunnen maximaal 10 ondernemers aan dit project deelnemen met een eigen bijdrage van € 299,-  We verwachten van de ondernemers die meedoen commitment en inzet in het project en na afloop bereidheid goede en inspirerende voorbeelden en kennis te delen met gasten en collega ondernemers.

U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven voor dit traject.

Aanmelden