Bijeenkomsten

Als Toerisme Alliantie Friesland krijgen we geregeld melding van bijeenkomsten die interessant zijn voor ondernemers, opleiders en medewerkers in de gastvrijheidsector. En soms organiseren we die ook zelf, altijd samen met partners. Dat kunnen workshops zijn, presentaties van onderzoeken, openbare informatiebijeenkomsten over beleidsnota’s en visies of lezingen over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Op deze website maken we daar tijdig melding van, zodat u niets hoeft te missen.

 

 

25 juni 2024

Hospitality Pact Noord Nederland

Al jaren ziet de gastvrijheidssector de instroom van nieuw personeel afnemen, terwijl de uitstroom toeneemt. Kunnen en willen we op Noord Nederlands niveau de handen ineen slaan om met onderwijs, overheid en ondernemers deze uitdaging aan te gaan? Dat is wat ons betreft de hoofdvraag van een brainstorm waar we jouw aanwezigheid erg op prijs stellen.

Lees verder