Bewust reizen is een trend. Gasten hechten al enige tijd meer waarde aan betekenisvol en puur. Nu komt daar in toenemende mate aandacht voor lokaal en duurzaamheid bij. Toeristen willen thuis, maar ook op vakantie hun voetafdruk verminderen. Circulaire producten en diensten bieden interessante aanknopingspunten om tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van die toerist van de toekomst. U kunt uw bedrijf onderscheidend maken en daardoor meer gasten trekken. Daarbij kunt u met circulaire toepassingen vaak geld besparen. Het is dus ook op die manier financieel aantrekkelijk.

De circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. Als TAF vinden wij circulair ondernemen als een belangrijk speerpunt, hieronder treft u diverse projecten en partners.

Samenwerking Circulair Friesland

In het stimuleren en ontwikkelen van circulair ondernemen werkt TAF nauw samen met Vereniging Circulair Friesland. Deze vereniging van ondernemers, overheden en onderwijs heeft als ambitie de meest circulaire regio van Europa te zijn in 2025 en zet in op versnellen van de circulaire economie door doen!

Voor versnellen van circulariteit in de gastvrijheidssector was in opdracht van de Provincie Fryslân het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector opgesteld dat liep tot 31 december 2023.

Bekijk hier het eindverslag van het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector. 

Aan de hand van het actieplan waren TAF en Circulair Friesland op diverse manieren actief geweest om ondernemers te informeren, inspireren, enthousiasmeren en faciliteren naar meer duurzaam en circulair ondernemen. Daarvoor was vanuit Vereniging Circulair Friesland in opdracht van Provincie Fryslân de Circulaire Loods actief. Wilt u meer weten over de Circulaire Loods ga dan naar dit artikel.

Voor het volledige overzicht van circulair informatie, onderzoeken, samenwerkingsverbanden en projecten gaat u naar www.circulairgastvrij.frl.

Wilt u direct informatie over de 5 beste tips voor startende kleinschalige recreatieve initiatieven? Klik dan hier: Top 5 tips R&T initiatieven.

Wilt u direct tips voor energiebesparing in uw onderneming? Klik dan hier: Slim met Energie factsheet.

Tijdens het actieplan zijn er veel best practices verzameld, die kunt u hieronder als duurzame inspiratie in de kaart vinden.