De gastvrijheidssector ontwikkelt zich tot één van de belangrijkste sectoren in de provincie Fryslân. Hiervoor zijn voldoende én goed geschoolde werknemers nodig. Om hiervoor te zorgen hebben alle betrokken partners op 20 mei 2021 het startsignaal gegeven voor de uitvoering van het Actieplan Toekomstbestendige Banen 2021-2024.

Het Actieplan geeft uitvoering aan de opgave Toekomstbestendige Banen. Dit is één van de zeven opgaven van de provinciale beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028.

Vanuit het Actieplan wordt er gewerkt aan drie verschillende actielijnen:

  1. Kiezen voor de gastvrijheidssector (vinden & binden)
  2. Leren in de gastvrijheidssector (binden & boeien)
  3. Werken in de gastvrijheidssector (boeien & behouden)

Ondersteunend aan de actielijnen wordt er gewerkt aan het imago van de sector: activiteiten rondom imago, beeldvorming en voorlichting over de Friese gastvrijheidssector.

Het persbericht over het starsignaal van de opgave en het Actieplan vindt u hieronder als downloadbare documenten.

Wilt u meer weten over deze opgave, heeft u goede voorbeelden of ideeën, graag een rol spelen bij deze opgave of bijvoorbeeld weten wat u hier mee kunt doen? Neem dan contact op met aanjager Siepie de Groot. Ze is te bereiken via 06-50604858.

Persbericht Toekomstbestendige banen

Actieplan Opgave Toekomstbestendige Banen

Persbericht Friese samenwerking leidt gastvrijheidsstudenten op in de praktijk

Cofinancieringsverklaring Gastvrijheidseconomie Friesland

Concept pakketten

Flyer RIF gastvrijheidssector Friesland