De gastvrijheidssector ontwikkelt zich tot één van de belangrijkste sectoren in de provincie Fryslân. Hiervoor zijn voldoende én goed geschoolde werknemers nodig. Om hiervoor te zorgen hebben alle betrokken partners op 20 mei 2021 het startsignaal gegeven voor de uitvoering van het Actieplan Toekomstbestendige Banen 2021-2024.

Het Actieplan geeft uitvoering aan de opgave Toekomstbestendige Banen. Dit is één van de zeven opgaven van de provinciale beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028.

Ondersteunend aan de actielijnen wordt er gewerkt aan het imago van de sector: activiteiten rondom imago, beeldvorming en voorlichting over de Friese gastvrijheidssector.

Meer informatie vindt u terug via de onderstaande onderwerpen.

 

Icoon Toekomstbestendige banen