Stimuleren en activeren

De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) stimuleert de Friese gastvrijheidssector en voorziet haar van ideeën en initiatieven rond belangrijke thema’s als gastvrijheid, bedrijfsvoering, scholing, innovatie en marketing.

De TAF opereert als denktank en bestaat uit vertegenwoordigers uit het Friese bedrijfsleven, het onderwijsveld, de brancheorganisaties als ook de marketingorganisaties en recreatieschap Marrekrite.

Het platform maakt energie los. Onderhoudt contact met de provincie. Draagt bij aan de beleidsvorming en de uitvoering van de provinciale icoonprojecten en zeven opgaven uit Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028.

Belangrijke doelen van de TAF zijn:

  1. Verhogen omzet Friese gastvrijheidssector;
  2. Bijdragen aan professionalisering, innovatie en kwaliteitsverbetering sector;
  3. Stimuleren banengroei en afstemming bedrijfsleven – onderwijs – overheid;
  4. Fryslân opstoten tot de top 10 van NL-bestemmingen;
  5. Vergroten bekendheid en waardering Fryslân als toeristische topbestemming.

Branche-informatie

Als TAF houden we u graag op de hoogte van informatie die belangrijk is voor uw bedrijfsvoering en de Friese gastvrijheidssector in het algemeen. Denk aan relevante beleidstukken, visiedocumenten, trendanalyses en onderzoeksrapporten.

U vindt hier (downloadable) documenten waarmee u uw voordeel kunt doen. We beperken ons tot provincie- en branchegebonden informatie. Voor landelijke stukken verwijzen we graag naar de brancheorganisaties, betrokken overheden en het NBTC.

Toelichting logo

Wij zijn trots op het ontwerp van het logo van de TAF. De gedachte achter het logo, de vorm en de kleuren leest u door op onderstaande button te klikken.

Toelichting logo

 

Bestuur TAF

Gerard Kremer - voorzitter TAFGerard Kremer

Voorzitter TAF

De TAF is een innige samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met als doel de gastvrijheidseconomie in Fryslân uit te bouwen tot een sterke, innovatieve en flexibele sector.

 

 

Marjan Soepboer

Marjan Soepboer

Secretaris TAF

De passie en beleving waar de gastvrijheidssector voor staat, voel je ook terug in de TAF; ondernemers, onderwijs en overheid, allemaal erg bevlogen om het innovatieve vermogen van deze sector samen te versterken.

 

Myrthe van Eik

Officemanager / Projectmanager

TAF zet zich in voor de groei en bloei van de Friese gastvrijheidssector door de kracht van samenwerking, passie en innovatie.

 

Bekijk leden