Foto: Marcel van Kammen

Leden van de Toerisme Alliantie Friesland

De denktank van de Toerisme Alliantie Friesland bestaat uit ondernemers uit de gastvrijheidseconomie, ondersteund door stakeholders vanuit het onderwijs en de overheid. Deze denktank bedenkt innovatieve ideeën/activiteiten die tot doel hebben om het ondernemend vermogen te vergroten van de bedrijven in de gastvrijheidsbranche.

Aafke
Bootsma

Functie: Bedrijfskundige
Bedrijf: Friesland College

De TAF is een denktank vanuit ondernemers, overheid en onderwijs om met elkaar naar een nog Gastvrijer Fryslan te komen. Hier draag ik vanuit het Friesland College graag mijn steentje aan bij!

Age
Kramer

Functie: Senior Adviseur Gastvrijheidseconomie
Bedrijf: Provincie Fryslân

Alberto
Kinderman

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Heide State

Samen met TAF stimuleren wij het (zorg)toerisme, op onze unieke locatie in Friesland.

Andrea
Möller

Functie: Directeur
Bedrijf: Media Art Friesland

Friesland nog meer laten stralen door licht, kunst en verbinding.

Annelie
Bleckman

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Camping It Wiid

Ik geloof dat vernieuwing daar tot stand komt waar wordt samengewerkt en waar grenzen vervagen. Niet te lang praten maar vooral doen.

Caroline
de Pee

Functie: Wethouder
Bedrijf: Gemeente Waadhoeke

Er worden waardevolle zaken uitgewisseld over de gastvrijheidseconomie. Ondernemers nemen geen blad voor de mond en zijn helder richting de overheid. Juist in deze tijd een belangrijk gremium om als overheid goed aangehaakt te blijven bij wat er speelt.

Corné
van de Erve

Functie: Voorzitter Bestemming Noardwest
Bedrijf: Lokaal op Hatsum

Op weg naar ‘gezonde’ gastvrijheid in Friesland. Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang en met elkaar samenwerken is succes!

Diana
Leigh

Functie: Projectleider
Bedrijf: Toerisme Collectief Friesland

Een Friese denktank waarin een diepgaande en breed opgezette samenwerking gepaard gaat met veel humor!

Dimphy
Peters

Functie: Directeur
Bedrijf: Friesland College

De TAF brengt het gastvrije Friesland en ons gastvrije talent bij elkaar.

Floriaan
Zwart

Functie: Directeur
Bedrijf: VVV Waterland van Friesland

Namens de regio’s heb ik zitting in de TAF. Een inspirerende en flexibele club met veel daadkracht!

Geert
Bosman

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Grand Cafe 't Gerecht, Grand Bistro Hét Postkantoor

Met mooie plannen en mooie doelen zetten wij samen Friesland op de kaart.

Geesje
Duursma

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Restaurant & Partycentrum De Pleats

De TAF is een gemêleerd gezelschap waar kennis, kunde en vooral positieve energie samenkomen. Onderwijs, overheid en ondernemers; zo verschillend, maar met een gezamenlijk doel.

Gerard
Kremer

Functie: Voorzitter TAF

De TAF is een innige samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met als doel de gastvrijheidseconomie in Fryslân uit te bouwen tot een sterke, innovatieve en flexibele sector.

Herman
Schreuder

Functie: Directeur
Bedrijf: Post-Plaza Hotel & Grand Café

Albert Einstein; “everything should be made as simple as possible but not simpler”. Dat is voor mij de rol van de TAF en de reden waarom ik er in zit!

Jan
de Roos

Functie: Eigenaar
Bedrijf: De Jongens van Outdoor

In de TAF komen alle partijen samen. Onderwijs, Overheid en Ondernemers. In mijn optiek een unieke club waarbij ideeën verzonnen worden maar waar er ook direct executie plaats vindt.

Jean-Paul
de Rek

Functie: Adviseur Recreatie en Vrije tijd
Bedrijf: Staatsbosbeheer Friesland

De toegevoegde waarde van natuur op recreatie, toerisme en gezondheid verbeelden.

Livia
Westgeest

Functie: Stagiaire
Bedrijf: TAF

TAF is dé aanjager van Fryslân. Samen stimuleren, enthousiasmeren en informeren wij de Friese gastvrijheidseconomie met behulp van een triple-helix samenwerking.

Lourens
Touwen

Functie: Directeur
Bedrijf: Recreatieschap Marrekrite

Ook met de TAF werken we aan Zwerven in Fryslân!

Luca
Arbouw

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Larinvest BV / Sondrio da Luca BV

De TAF is de “denktank” van de gastvrijheidseconomie in Fryslân met als doel om een sterke bijdrage te leveren aan groei, innovatie en betere nationale en internationale marktpositie in deze uitdagende sector.

Lucia
van Oene

Functie: Officemanager / Projectmanager
Bedrijf: Ynbusiness / TAF

Door TAF als denktank wordt de gastvrijheidssector van Friesland nog beter op de kaart gezet.

Marjan
Soepboer

Functie: Secretaris TAF
Bedrijf: Sectorspecialist R&T Ynbusiness

De passie en beleving waar de gastvrijheidssector voor staat, voel je ook terug in de TAF; ondernemers, onderwijs en overheid, allemaal erg bevlogen om het innovatieve vermogen van deze sector samen te versterken.

Mark
de Man

Functie: Wethouder
Bedrijf: Gemeente Súdwest-Fryslân

De TAF is het schakelpunt waar de triple-helix (ondernemers, onderwijs, overheid) samen komt.

Martin
Cnossen

Functie: Directeur
Bedrijf: Merk Fryslân

Toerisme ontwikkel je samen en voor iedereen! TAF is daarom een belangrijke schakel in de toekomst van een vitaal een aantrekkelijk Friesland.

Rienk
de Jonge

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Zeilschool Pean

Leren en samenwerken voor meer en betere beleving in Friesland.

Stefan
Hartman

Functie: Directeur
Bedrijf: ETFI NHL Stenden

De TAF is een cruciale schakel in het verbinden van partijen en het opzetten van een ecosysteem die de Friese ondernemers in de gastvrijheidseconomie verder helpt.

Tess
van der Kooij

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Café de GroeneWeide, Luxe groepsaccommodatie Westend, Second Moon Producties, Craftglass

De TAF is een club waar je als ondernemer nog alles kan en mág zeggen. Geen filter en alles met het doel Friesland als toeristische provincie completer te maken.

Theo
op de Hoek

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Vigilante Makkum

Ulbe
Postma

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Alde Feanen, verhuur en bemiddeling

Iedere mening telt, maar het blijft schipperen.

Wiebren
Buma

Functie: Directeur
Bedrijf: Stichting Cultuur Kwartier Sneek

Iedereen zou moeten weten hoe rijk de cultuur is in Friesland.

Onze samenwerking met
Toerisme Alliantie Friesland

Iedere mening telt, maar het blijft schipperen.

Ulbe Postma - Toerisme Alliantie Friesland - TAF
Ulbe Postma
Alde Feanen, verhuur en bemiddeling