Foto: Marcel van Kammen

Leden van de Toerisme Alliantie Friesland

De denktank van de Toerisme Alliantie Friesland bestaat uit ondernemers uit de gastvrijheidseconomie, ondersteund door stakeholders vanuit het onderwijs en de overheid. Deze denktank bedenkt innovatieve ideeën/activiteiten die tot doel hebben om het ondernemend vermogen te vergroten van de bedrijven in de gastvrijheidsbranche.

Aafke
Bootsma

Functie: Bedrijfskundige
Bedrijf: Friesland College

De TAF is een denktank vanuit ondernemers, overheid en onderwijs om met elkaar naar een nog Gastvrijer Fryslan te komen. Hier draag ik vanuit het Friesland College graag mijn steentje aan bij!

Abel
Reitsma

Functie: wethouder
Bedrijf: gemeente Leeuwarden

De gastvrijheidssector is ontzettend belangrijk voor onze gemeente. Het brengt levendigheid en zorgt voor banen.

Age
Kramer

Functie: Senior Adviseur Gastvrijheidseconomie
Bedrijf: Provincie Fryslân

Alberto
Kinderman

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Heide State

Samen met TAF stimuleren wij het (zorg)toerisme, op onze unieke locatie in Friesland.

Andrea
Möller

Functie: Directeur
Bedrijf: Media Art Friesland

Friesland nog meer laten stralen door licht, kunst en verbinding.

Annelie
Bleckman

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Camping It Wiid

Ik geloof dat vernieuwing daar tot stand komt waar wordt samengewerkt en waar grenzen vervagen. Niet te lang praten maar vooral doen.

Bouke
Kors

Functie: Manager
Bedrijf: Visit Friesland

Het is mooi om samen met ondernemers, overheid en onderwijs de toekomst van de gastvrijheidssector vorm te geven.

Brenda
van den Broeke

Functie: beleidsmedewerker
Bedrijf: BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart

Corné
van de Erve

Functie: Voorzitter Bestemming Noardwest
Bedrijf: Lokaal op Hatsum

Op weg naar ‘gezonde’ gastvrijheid in Friesland. Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang en met elkaar samenwerken is succes!

Diana
Leigh

Functie: Projectleider
Bedrijf: Toerisme Collectief Friesland

Een Friese denktank waarin een diepgaande en breed opgezette samenwerking gepaard gaat met veel humor!

Floriaan
Zwart

Functie: Directeur
Bedrijf: VVV Waterland van Friesland

Namens de regio’s heb ik zitting in de TAF. Een inspirerende en flexibele club met veel daadkracht!

Gerard
Kremer

Functie: Voorzitter TAF

De TAF is een innige samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met als doel de gastvrijheidseconomie in Fryslân uit te bouwen tot een sterke, innovatieve en flexibele sector.

Hendrik-Jan
Mensink

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Vakantiepark De Twee Bruggen

Herman
Schreuder

Functie: Directeur
Bedrijf: Post-Plaza Hotel & Grand Café

Albert Einstein; “everything should be made as simple as possible but not simpler”. Dat is voor mij de rol van de TAF en de reden waarom ik er in zit!

Hester
Postma

Functie: Directeur
Bedrijf: Fries Scheepvaart Museum

Mooi om te zien hoe bij de TAF de drie O’s samenkomen : onderwijs, overheid en ondernemers. Daar hoort ook de C van cultuur bij! Cultuur verbindt en inspireert. Musea zijn daarom een belangrijke partner binnen de gastvrijheidseconomie van Fryslân.

Ivo
Krikke

Functie: Directeur
Bedrijf: Culinair Partner Krikke

‘Door samen te werken kun je zoveel meer bereiken, samen sta je sterker’

Jan
de Roos

Functie: Eigenaar
Bedrijf: De Jongens van Outdoor

In de TAF komen alle partijen samen. Onderwijs, Overheid en Ondernemers. In mijn optiek een unieke club waarbij ideeën verzonnen worden maar waar er ook direct executie plaats vindt.

Jan Michiel
van der Gang

Jean-Paul
de Rek

Functie: Adviseur Recreatie en Vrije tijd
Bedrijf: Staatsbosbeheer Friesland

De toegevoegde waarde van natuur op recreatie, toerisme en gezondheid verbeelden.

Joris
Hoebe

Functie: Creatief Directeur
Bedrijf: Screen Noord

Als Screen Noord zetten we Fryslân in de etalage voor filmproducenten.

Kees Terwisscha
van Scheltinga

Functie: Regiomanager PA
Bedrijf: ANWB

Of het nu gaat om duurzame mobiliteit, goede bereikbaarheid of inclusieve recreatie & toerisme, ik zet me graag in voor belangen die iets toevoegen aan de Friese samenleving en (hopelijk) de wereld wat mooier maken voor deze en toekomstige generaties.

Kor
van der Meulen

Functie: Voorzitter
Bedrijf: Koninklijke Horeca Fryslân

De gastvrijheidseconomie is een groeisector. Een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is niet alleen heel leerzaam maar ook noodzakelijk om deze mooie sector toekomstbestendig te houden.

Liesbeth
Schievink

Functie: Regisseur / Projectleider
Bedrijf: RMT NOF / Basisinfrastructuur R&T Noordoost Friesland

”Schiet op de sterren, met een beetje geluk beland je op de maan. Kleine ideeën (uit de regio’s) groeien uit tot de mooiste raket in deze waardevolle OOO denktank.

Lourens
Touwen

Functie: Directeur
Bedrijf: Recreatieschap Marrekrite

Ook met de TAF werken we aan Zwerven in Fryslân!

Marieke
Vellinga

Functie: Wethouder
Bedrijf: Gemeente Vlieland

“Het toerisme is onmisbaar voor de Waddeneilanden. De toekomst is toerisme dat werkt voor de gast én de inwoner: toerisme als motor van de brede welvaart.”

Marije
Zandstra

Bedrijf: Zeilschool de Veenhoop

Marja
van der Meer

Functie: Wethouder
Bedrijf: gemeente Waadhoeke

De TAF zorgt als netwerk voor samenwerking en verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Maar is vooral ook een belangrijk inspiratienetwerk voor de Friese gastvrijheidssector.

Marjan
Soepboer

Functie: Secretaris TAF
Bedrijf: Sectorspecialist R&T Ynbusiness

De passie en beleving waar de gastvrijheidssector voor staat, voel je ook terug in de TAF; ondernemers, onderwijs en overheid, allemaal erg bevlogen om het innovatieve vermogen van deze sector samen te versterken.

Martin
Cnossen

Functie: Directeur
Bedrijf: Merk Fryslân

Toerisme ontwikkel je samen en voor iedereen! TAF is daarom een belangrijke schakel in de toekomst van een vitaal een aantrekkelijk Friesland.

Michel
Rietman

Functie: wethouder
Bedrijf: gemeente Súdwest-Fryslân

Laten we samenwerken aan het toevoegen van kwaliteit in de gastvrijheidseconomie, zodat onze gasten zich zó welkom voelen in (Súdwest) Fryslân dat men zich meer thuis voelt dan te gast.

Myrthe
van Eik

Functie: Officemanager
Bedrijf: TAF

TAF zet zich in voor de groei en bloei van de Friese gastvrijheidssector door de kracht van samenwerking, passie en innovatie.

Rienk
de Jonge

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Zeilschool Pean

Leren en samenwerken voor meer en betere beleving in Friesland.

Roelof Theun
Hoen

Functie: Wethouder
Bedrijf: Gemeente Weststellingwerf

Roland
Bakker

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Restaurant Zuiver

Het zou toch geweldig zijn als we er samen voor kunnen zorgen dat we één van de duurzaamste regio’s van Europa worden

Sipke
Hoekstra

Functie: Wethouder
Bedrijf: gemeente Smallingerland

Stefan
Hartman

Functie: Directeur
Bedrijf: ETFI NHL Stenden

De TAF is een cruciale schakel in het verbinden van partijen en het opzetten van een ecosysteem die de Friese ondernemers in de gastvrijheidseconomie verder helpt.

Taco
Hofman

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Waterskibaan Sneek

“Alleen ga je sneller maar Samen kom je verder”

Theo
Faber

Functie: Wethouder
Bedrijf: Gemeente Ameland

Vertegenwoordiger van de Waddeneilanden.

Ulbe
Postma

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Alde Feanen, verhuur en bemiddeling

Iedere mening telt, maar het blijft schipperen.

Wiebren
Buma

Functie: Directeur
Bedrijf: Stichting Cultuur Kwartier Sneek

Iedereen zou moeten weten hoe rijk de cultuur is in Friesland.

Wybren
Jorritsma

Functie: Directeur - bestuurder
Bedrijf: Museum Dr8888

Onze samenwerking met
Toerisme Alliantie Friesland

“De TAF is een innige samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met als doel de gastvrijheidseconomie in Fryslân uit te bouwen tot een sterke, innovatieve en flexibele sector.”

Gerard Kremer - TAF
Gerard Kremer
Voorzitter TAF