Foto: Marcel van Kammen

Leden van de Toerisme Alliantie Friesland

De denktank van de Toerisme Alliantie Friesland bestaat uit ondernemers uit de gastvrijheidseconomie, ondersteund door stakeholders vanuit het onderwijs en de overheid. Deze denktank bedenkt innovatieve ideeën/activiteiten die tot doel hebben om het ondernemend vermogen te vergroten van de bedrijven in de gastvrijheidsbranche.

Aafke
Bootsma

Functie: Bedrijfskundige
Bedrijf: Friesland College

De TAF is een denktank vanuit ondernemers, overheid en onderwijs om met elkaar naar een nog Gastvrijer Fryslan te komen. Hier draag ik vanuit het Friesland College graag mijn steentje aan bij!

Abel
Reitsma

Functie: wethouder
Bedrijf: gemeente Leeuwarden

De gastvrijheidssector is ontzettend belangrijk voor onze gemeente. Het brengt levendigheid en zorgt voor banen.

Age
Kramer

Functie: Senior Adviseur Gastvrijheidseconomie
Bedrijf: Provincie Fryslân

Alberto
Kinderman

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Heide State

Samen met TAF stimuleren wij het (zorg)toerisme, op onze unieke locatie in Friesland.

Andrea
Möller

Functie: Directeur
Bedrijf: Media Art Friesland

Friesland nog meer laten stralen door licht, kunst en verbinding.

Annelie
Bleckman

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Camping It Wiid

Ik geloof dat vernieuwing daar tot stand komt waar wordt samengewerkt en waar grenzen vervagen. Niet te lang praten maar vooral doen.

Bouke
Kors

Functie: Manager
Bedrijf: Visit Friesland

Het is mooi om samen met ondernemers, overheid en onderwijs de toekomst van de gastvrijheidssector vorm te geven.

Corné
van de Erve

Functie: Voorzitter Bestemming Noardwest
Bedrijf: Lokaal op Hatsum

Op weg naar ‘gezonde’ gastvrijheid in Friesland. Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang en met elkaar samenwerken is succes!

Diana
Leigh

Functie: Projectleider
Bedrijf: Toerisme Collectief Friesland

Een Friese denktank waarin een diepgaande en breed opgezette samenwerking gepaard gaat met veel humor!

Dimphy
Peters

Functie: Directeur
Bedrijf: Friesland College

De TAF brengt het gastvrije Friesland en ons gastvrije talent bij elkaar.

Floriaan
Zwart

Functie: Directeur
Bedrijf: VVV Waterland van Friesland

Namens de regio’s heb ik zitting in de TAF. Een inspirerende en flexibele club met veel daadkracht!

Geert
Bosman

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Grand Cafe 't Gerecht, Grand Bistro Hét Postkantoor

Met mooie plannen en mooie doelen zetten wij samen Friesland op de kaart.

Gerard
Kremer

Functie: Voorzitter TAF

De TAF is een innige samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met als doel de gastvrijheidseconomie in Fryslân uit te bouwen tot een sterke, innovatieve en flexibele sector.

Hendrik-Jan
Mensink

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Vakantiepark De Twee Bruggen

Herman
Schreuder

Functie: Directeur
Bedrijf: Post-Plaza Hotel & Grand Café

Albert Einstein; “everything should be made as simple as possible but not simpler”. Dat is voor mij de rol van de TAF en de reden waarom ik er in zit!

Jan
de Roos

Functie: Eigenaar
Bedrijf: De Jongens van Outdoor

In de TAF komen alle partijen samen. Onderwijs, Overheid en Ondernemers. In mijn optiek een unieke club waarbij ideeën verzonnen worden maar waar er ook direct executie plaats vindt.

Jan Michiel
van der Gang

Jean-Paul
de Rek

Functie: Adviseur Recreatie en Vrije tijd
Bedrijf: Staatsbosbeheer Friesland

De toegevoegde waarde van natuur op recreatie, toerisme en gezondheid verbeelden.

Kees Terwisscha
van Scheltinga

Functie: Regiomanager PA
Bedrijf: ANWB

Of het nu gaat om duurzame mobiliteit, goede bereikbaarheid of inclusieve recreatie & toerisme, ik zet me graag in voor belangen die iets toevoegen aan de Friese samenleving en (hopelijk) de wereld wat mooier maken voor deze en toekomstige generaties.

Kor
van der Meulen

Functie: Voorzitter
Bedrijf: Koninklijke Horeca Fryslân

De gastvrijheidseconomie is een groeisector. Een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is niet alleen heel leerzaam maar ook noodzakelijk om deze mooie sector toekomstbestendig te houden.

Lourens
Touwen

Functie: Directeur
Bedrijf: Recreatieschap Marrekrite

Ook met de TAF werken we aan Zwerven in Fryslân!

Luca
Arbouw

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Larinvest BV / Sondrio da Luca BV

De TAF is de “denktank” van de gastvrijheidseconomie in Fryslân met als doel om een sterke bijdrage te leveren aan groei, innovatie en betere nationale en internationale marktpositie in deze uitdagende sector.

Marc
van den Bos

Functie: Office manager
Bedrijf: TAF

Met de TAF zorgen we ervoor dat de gastvrijheidsindustrie in Friesland tot zijn recht komt.

 

Marije
Zandstra

Bedrijf: Zeilschool de Veenhoop

Marjan
Soepboer

Functie: Secretaris TAF
Bedrijf: Sectorspecialist R&T Ynbusiness

De passie en beleving waar de gastvrijheidssector voor staat, voel je ook terug in de TAF; ondernemers, onderwijs en overheid, allemaal erg bevlogen om het innovatieve vermogen van deze sector samen te versterken.

Martin
Cnossen

Functie: Directeur
Bedrijf: Merk Fryslân

Toerisme ontwikkel je samen en voor iedereen! TAF is daarom een belangrijke schakel in de toekomst van een vitaal een aantrekkelijk Friesland.

Rienk
de Jonge

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Zeilschool Pean

Leren en samenwerken voor meer en betere beleving in Friesland.

Roelof Theun
Hoen

Functie: Wethouder
Bedrijf: Gemeente Weststellingwerf

Stefan
Hartman

Functie: Directeur
Bedrijf: ETFI NHL Stenden

De TAF is een cruciale schakel in het verbinden van partijen en het opzetten van een ecosysteem die de Friese ondernemers in de gastvrijheidseconomie verder helpt.

Tess
van der Kooij

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Café de GroeneWeide, Luxe groepsaccommodatie Westend, Second Moon Producties, Craftglass

De TAF is een club waar je als ondernemer nog alles kan en mág zeggen. Geen filter en alles met het doel Friesland als toeristische provincie completer te maken.

Theo
op de Hoek

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Vigilante Makkum

Ulbe
Postma

Functie: Eigenaar
Bedrijf: Alde Feanen, verhuur en bemiddeling

Iedere mening telt, maar het blijft schipperen.

Wiebren
Buma

Functie: Directeur
Bedrijf: Stichting Cultuur Kwartier Sneek

Iedereen zou moeten weten hoe rijk de cultuur is in Friesland.

Onze samenwerking met
Toerisme Alliantie Friesland

Ook met de TAF werken we aan Zwerven in Fryslân!

Lourens Touwen
Recreatieschap Marrekrite