Provincie met potentie

Fryslân wil in 2028 tot de top 10 van bestemmingen in Nederland behoren voor binnen- en buitenlands toerisme. Het potentieel is er, zo bleek al tijdens LF2018. De rijke variatie aan landschappen, cultuurdragers en de relatieve rust en ruimte sluiten bovendien naadloos aan bij het type toerist dat de provincie graag verwelkomt: liefhebbers van natuur, cultuur, bezinning en ontdekking. Dezelfde toerist gaat echter ook voor beleving, professionaliteit, gastvrijheid, comfort en avontuur.

TAF tilt toerisme naar hoger niveau

Op laatste terrein is er nog het nodige te winnen in Fryslân. Vandaar ook dat de provincie de komend jaren investeert in kwaliteit van onder meer logiesaccommodaties, gastvrijheid, watersportcentra, dagrecreatieve routes en ook marketing en benutting van toeristische data.

Om de Friese gastvrijheidsector naar een hoger niveau te tillen en de provincie aantrekkelijker te maken, ook voor inwoners, wordt er tevens een groot aantal projecten gerealiseerd waar de TAF als netwerk, denktank, regisseur en/of kennispartner bij betrokken is.

Projecten