De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) wil graag de toekomstbestendigheid van de gastvrijheidssector aanjagen. Eén aspect van toekomstbestendigheid is de circulariteit van deze sector. In het najaar van 2021 is er vanuit het initiatief van de TAF onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het gescheiden inzamelen van koffiedik en sinaasappelschillen binnen de gastvrijheidssector in Fryslân volgens een gezond businessmodel én of beide circulair gemaakt kunnen worden. Het onderzoek is gedaan door middel van literatuuronderzoek en interviews met stakeholders waaronder afvalverwerkingsbedrijf Omrin, schillen konfijterij Royal Steensma en ondernemer Geesje Duursma van de Pleats.

Uit het onderzoek is geconcludeerd dat het gescheiden inzamelen van koffiedik en sinaasappelschillen op provinciaal niveau binnen de gastvrijheidssector van Fryslân anno 2022 financieel en logistiek niet haalbaar is.

Dit komt onder anderen door:

  1. Het ontbreken van massa;
  2. Dit zorgt voor een uitdaging bij het vervoer;
  3. Wat weer 70% van de totale kosten bedraagt;
  4. Dit alles zorgt ook weer voor een onverantwoorde CO2-voetafdruk (te veel vervoersbewegingen);
  5. De bedrijfsvoering van Omrin heeft daarom geen bestaande inzamelinfrastructuur op dit gebied;
  6. Renewi heeft dit wel (sinaasappelschillen) echter die leveren aan PeelPioneers (Den Bosch) wat te ver weg ligt van Friesland;
  7. Renewi heeft langdurige landelijke contracten met landelijke spelers zoals Jumbo en Van der Valk (monopoly);
  8. PeelPioneers heeft momenteel geen behoefte van uitbreiding op het gebied van massa.

Alternatieve kans

Waar één deur dicht gaat, gaat een ander open. Vanuit gesprekken met Omrin is er een alternatieve kans gevonden, namelijk: SWILL. Swill bestaat uit (gekookte) etensresten en keukenafval, sinaasappelschillen en koffiegruis vallen hier ook onder. Swill wordt uiteindelijk vergist en dit levert biogas op (wordt b.v. gebruikt als brandstof voor auto’s). Alleen al in Leeuwarden is er op dit gebied een uitbreidingspotentieel van 81 ondernemers (totaal 88). Echter, het obstakel ligt in de kosten die 17% hoger zijn dan restafval. Het advies vanuit dit onderzoek luidt dan ook: Creëer een campagne, verlaag de kosten en/of start een pilot.

Voor meer informatie over dit project kan er contact opgenomen worden met Marjan Soepboer. Wilt u deze informatie graag delen? Maak dan gebruik van de onderstaande infographic of verwijs naar de TAF website.

Infographic Circulaire S&K