De Schipper van deze opgave is Martin Cnossen, directeur van Merk Fryslân. De opgave wordt uitgewerkt door verschillende mensen in het team, onder leiding van projectleider Bouke Kors. Voor vragen over deze opgave kunt u contact opnemen met Bouke Kors.

Het is van belang dat we gedurende het project goed overleg houden met onze stakeholders. Hiervoor werkt Merk Fryslân met:

  • Een Raad van Toezicht;
  • Een Raad van Inspiratie met daarin verschillende vertegenwoordigers uit de gastvrijheidssector.

Naast deze klankbordgroep zullen we gebruiken maken van een aantal bestaande overleggen, waarmee we stakeholders informeren en activeren om daar waar nodig een bijdrage te leveren aan destinatiemanagement waaronder:

  • Toerisme overleg met gemeenten;
  • Overleg andere opgaven (Schippers tezamen met de projectleiders);
  • Partner events, zoals die van Data Fryslân, Circulair Friesland, et cetera;
  • Tenslotte treden we ook naar buiten met social media (LinkedIn), nieuwbrieven en eigen events, zoals het jaarlijkse Frysk Toerisme Kongres en de tweejaarlijkse Visit Wadden conferentie.