De Schipper van deze opgave is Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau. (FSP). De opgave wordt uitgewerkt door het Werkteam onder leiding van programma manager Erik de Swart (FSP). Binnen het team is FSP verantwoordelijk voor het datamanagement en dashboarding, is NHL Stenden/ETFI betrokken als kennispartner (Stefan Hartman) en verzorgt Merk Fryslân het omgevingsmanagement (Roger Davids). Voor vragen over deze opgave kunt u contact opnemen met Erik de Swart.

Het is van belang dat we gedurende het project goed overleg houden met onze stakeholders. Hiervoor werken we met een klankbordgroep, die bestaat uit de volgende leden:

 • Twee gemeenten;
 • Eén Dagrecreatieve ondernemer en één verblijfsrecreatieve ondernemer;
 • Lid Team Gastvrijheid Provincie Fryslân;
 • Lid Team Leefbaarheid, Provincie Fryslân;
 • Schipper Slimme Groei;
 • Een vertegenwoordiger van een natuurorganisatie;
 • Een vertegenwoordiger van een brancheorganisatie.

Naast deze klankbordgroep zullen we gebruiken maken van een aantal bestaande overleggen, waarmee we stakeholders informeren en activeren om daar waar nodig data te genereren en om hun kennis te vergroten, waaronder:

 • Toerisme overleg met gemeenten;
 • Overleg andere opgaven (Schippers tezamen met de projectleiders);
 • Partner events, zoals die van Frysk Toerisme Kongres, Data Fryslân, Circulair Friesland etc.
 • Tenslotte zullen we ook naar buiten treden met factsheets, nieuwbrieven en eigen events.