Een Friese denktank waarin een diepgaande en breed opgezette samenwerking gepaard gaat met veel humor!