Gemeentelijke ontwikkelkaders en gebiedsontwikkeling t.b.v. logiesontwikkelingen
Gemeenten kunnen, voor gebieden waar de logiessector een stuwende motor is of kan worden, een bijdrage aanvragen voor het in kaart brengen van kansrijke toeristische clusters, het maken van gebiedsplannen of het opstellen van toeristische ontwikkelkaders. De gemeente creëert daarmee een duidelijke visie over de gewenste toeristische ontwikkelingen. Ondernemers krijgen aan de voorkant helderheid over de ontwikkelmogelijkheden voor hun logiesaccommodatie. Visie- en planvorming kan in samenwerking met andere gemeenten wanneer de bestemming de gemeentegrenzen overschrijdt.

Er is cofinanciering beschikbaar voor 50%, max. € 15.000. Gaat het om een regionaal plan met meerdere gemeenten dan zal, in overleg met de werkgroep, passend binnen de subsidiebeschikking, de maximale bijdrage vastgesteld worden. Meer informatie via Tonique Hollander.