Uit de vorige workshop op 21 februari 2023 kwam onder andere naar voren dat er meer behoefte was aan informatie rondom biobased en circulaire materialen. Daarom werd op 13 juni een bijeenkomst georganiseerd die gaat over biobased en circulaire materialen.

Tijdens deze inspiratiesessie biobased en circulaire materialen werden er verschillende workshops gegeven door Miedema Bouwematerialen en Oldenboom Meinesz naar praktische mogelijkheden en toepassingen van biobased en circulaire materialen. Tijdens deze bijeenkomst werd niet alleen bijgepraat over biobased en circulaire materialen, maar ook hoe je ze kan toepassen in de bouw en in hoeverre ze interessant kunnen zijn voor de gastvrijheidssector.