In de TAF komen alle partijen samen. Onderwijs, Overheid en Ondernemers. In mijn optiek een unieke club waarbij ideeën verzonnen worden maar waar er ook direct executie plaats vindt.