Vitale Logies organiseert inspirerende en interessante kennis- en netwerksessies voor ondernemers en gemeenten. Hierbij staat onderzoek, kennisdeling en netwerkleren centraal. Zo wordt het ondernemend vermogen van logiesaccommodaties versterkt en het versnelt de bedrijfsmatige ontwikkelingen.

Bent u benieuwd naar de sessies voor kennisontwikkeling? Zet onderstaande data vast in uw agenda en meld u aan via Tonique Hollander (toniquehollander@ipf.frl).
U bent van harte welkom!