Wat betekent het om toekomstbestendig te ondernemen in de gastvrijheidssector? Wat kunt u als ondernemer doen en hoe betrekt u uw gasten, medewerkers en leveranciers hierbij? Ook in de toerisme- en recreatiesector is veel in beweging. De aandacht voor bewust reizen neemt toe. Naast de gast verandert ook de maatschappij en zal er meer op uw bedrijf afkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot het omgaan met water, energie- en materiaal.

Het Koploperproject was een begeleidingstraject waarin ondernemers kennismaakten met duurzaam ondernemen en hiermee praktisch aan de slag gingen. Het Koploperproject was interessant voor zowel bedrijven en organisaties die graag een begin wilden maken met duurzaam ondernemen als bedrijven die al vooropliepen, maar graag duurzame innovatie structureler wilden oppakken.

Op 25 oktober 2022, vond de startbijeenkomst van de tweede editie van het Koploperpoject plaats. 13 Friese ondernemers uit de gastvrijheidssector kwamen in de Harmonie bijeen om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. Gastspreker Kirsten van der Meer vertelde over haar ervaring als oud-deelnemer. Gedurende het project gingen de deelnemers onder begeleiding van adviesbureau DZyzzion aan de slag met het opstellen van individuele duurzame nulmetingen. Op basis hiervan werd er een actieplan opgesteld waarmee duurzaam ondernemen een structureel verbeterproces was in plaats van losse acties.

Wilt u meer informatie over wat het Koploperproject inhield? bekijk dan de factsheet of ga naar koploperproject.nl.

Kijk hier voor een impressie van de editie van 2021-2022.

Bekijk hieronder een video over het Koploperproject.

 

Koploperproject