Donderdagmiddag 7 maart werd in het Friso Theater met een startschot de bijeenkomst Merkpositionering Fryslân geopend.

De doelstelling van de Merkpositionering is dat alle Friese bedrijven en instellingen een eenduidig beeld van de provincie gaan communiceren. Om duidelijk te maken: in Friesland is het goed wonen, werken en leven. Hier heb je naast rust en ruimte ook innovatieve bedrijven en goede onderwijsinstellingen.

Het was een volle zaal met 250 vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en overheden. Zij kregen te horen hoe belangrijk het imago van de regio is in bijvoorbeeld de strijd om de arbeidskrachten.

Tijdens een interactieve talkshow waren er voorbeelden van organisaties die in de afgelopen maanden – samen met de Merkregisseurs – al gewerkt hebben aan de zichtbaarheid van de merkpositionering binnen hun organisatie en communicatie naar buiten. Hiermee werd duidelijk dat er een mooie beweging in gang gezet is.

‘It is oan’, en we gaan verder!

Wil je op de hoogte blijven, aanhaken bij een van de eerstvolgende bijeenkomsten of contact met een van de merkregisseurs? Dan kun je contact opnemen met merkregisseur@ipf.frl

Bekijk hieronder de handout van de merkpositionering

Handout Merkpositionering [ned]
Handout Merkpositionering [frysk]

Video drieluik

De video 3-luik Sels, Mei-inoar, Dwaan (Zelf, Samen, Doen) is gemaakt voor de deelnemers aan het merkimplementatie traject ter identificatie van de Merkpositionering Fryslân.