Ambitieuze ondernemers die bij de ontwikkeling van nieuwe plannen tegen complexe ondernemersvraagstukken aanlopen kunnen hierbij geholpen worden door een Recreatie Expertteam (RET). Deze vraagstukken kunnen bijvoorbeeld gaan over een nieuw marktconcept, financiële haalbaarheid, landschappelijke inpassing en duurzaamheid.

Een multidisciplinair team van specialisten vormt met de ondernemer de denktank om in een aantal sessies te komen tot een concreet idee voor een toekomstbestendige ontwikkelrichting. Op basis van het door het RET gegeven advies kan de ondernemer bedrijfsbeslissingen nemen en investeringen doen voor een vitalere toekomst van het bedrijf.

Het RET is geschikt voor ambitieuze ondernemers die de verhuur van logies als hoofdactiviteit hebben of plannen daarvoor hebben.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Marjan Soepboer (06-21625681), sectorspecialist Ynbusiness. Zij zal in een eerste gesprek het RET uitgebreid toelichten en het ondernemersvraagstuk bespreken. Na overleg wordt door de projectleider Vitale Logiesaccommodaties bepaald of het vraagstuk pas binnen het RET en ontvangt de ondernemer het inschrijfformulier.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting. .