“De TAF is het schakelpunt waar de triple-helix (ondernemers, onderwijs, overheid) samen komt. Het samen doorleven van de verschillende gezichtspunten zorgt er voor dat vraagstukken beter doorgrond kunnen worden en duidelijkere focus ontstaat. Een waardevolle manier van samen optrekken.”