Op 19 maart 2024 is het manifest ‘Slimme groei voor een gastvrij Fryslân’ overhandigd aan o.a. gedeputeerde Friso Douwstra. Slimme groei is niet te veel en niet te weinig. In het manifest is het model van de ‘Doughnut-economy’ gecombineerd aan de drie velden van Brede Welvaart: economie, ecologie en welzijn en projecteren dat op Natuerlik Fryslân 2050, waarin water en bodem sturend zijn.

Het resultaat is samen te vatten in de Friese code. Vier eenvoudige vragen die iedereen zich zou moeten stellen bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Fryslân;

1. Wat en wie wordt er beter of slechter van? Wie verdient eraan, wat levert het op voor de omgeving, voor het behoud van voorzieningen. Blijft het geld in de regio?
2. Wat wordt er mooier van? Wordt het dorp mooier, knapt het landschap of het oude winkelpand ervan op? Hoe ziet het eruit als je daar vaart, fietst of wandelt?
3. Wat vindt de grutto ervan? Kan onze nationale vogel veilig broeden en jongen groot brengen in Fryslân? Wordt zijn leefgebied groter en robuuster? Kortom, hoe staat het met de natuur?
4. Past het bij Fryslân, nu en in de toekomst? Versterkt het de cultuur, de identiteit en leidt het tot passende innovatie? Wat vindt je kleinkind ervan, heeft die er ook plezier van?

Het manifest is opgesteld door een onafhankelijke denktank bestaande uit Martin Boisen, Elke Dens, Geesje Duursma, Gertjan Elzinga, Stefan Hartman, Elizabeth Pilat, Peter de Ruyter, Kees Terwisscha van Scheltinga en Ingrid van de Vegte. Met dank aan Els Zijlstra en Mariska van Reijn.

Downloads

Pamflet Slimme groei voor een gastvrij FryslânDownload >

Inhoudelijk document Denktank Toerisme: Download >

Quikscan “Slimme Groei”: voor een beter begrip en betere toepassing van de term slimme groei van ETFI: Download >