Onlangs heeft de TAF een nieuw project gelanceerd om een frisse blik te werpen op actuele zaken in de gastvrijheidsector. De Takomst TAF richt zich specifiek op jongeren onder de 35 jaar.

De Takomst TAF is bedoeld om jonge mensen uit de sector in de triple helix uit te nodigen om deel te nemen aan discussies over belangrijke vraagstukken binnen de gastvrijheidsector. Door de leden de kans te geven om hun stem te laten horen, hoopt de TAF nieuwe inzichten te verkrijgen en innovatieve ideeën te ontwikkelen om de sector te verbeteren.

De Takomst TAF zal bestaan uit een groep van ongeveer 25 leden uit verschillende disciplines (onderwijs, overheid en ondernemers) die zich bezighouden met de gastvrijheidsector. Deze groep zal regelmatig samenkomen om te discussiëren over verschillende onderwerpen en om te brainstormen over nieuwe ideeën. De resultaten van deze discussies zullen worden gebruikt om te kijken of de TAF projecten kan starten of faciliteren rondom deze vraagstukken.

Het doel van de Takomst TAF is om jongeren te betrekken bij belangrijke beslissingen binnen de gastvrijheidsector en om hun perspectieven en ideeën te integreren in de toekomstige plannen van de TAF.

Wij hopen een nieuwe generatie te betrekken bij de ontwikkeling van de Friese gastvrijheidsector.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Myrthe van Eik (myrthevaneik@taf.frl, 06 40 01 30 01)