Het projectbureau van de Toerisme Challenge 2023 is nadrukkelijk op zoek naar gezamenlijke initiatieven van onderop die niet alleen bijdragen aan de gastvrijheidseconomie maar ook gericht zijn op een bredere maatschappelijke impact in een gebied. Voor deelname is het van belang om het aanmeldformulier te downloaden en zo volledig mogelijk in te vullen. Op basis hiervan en de bijbehorende spelregels volgt een eerste selectie door de Raad van Advies, die hier speciaal voor is samengesteld. Samenwerkingsvormen tussen ondernemers (bij voorkeur uit meerdere sectoren), bewoners, verenigingen en belangenorganisaties hebben een streepje voor bij de voorselectie. Het doel is om eind 2023 vijf of meer commercieel levensvatbare gastvrije (product-markt) initiatieven te faciliteren richting uitvoering dan wel marktintroductie.

Persbericht Toerisme Challenge 2023

Spelregels Toerisme Challenge 2023

Aanmeldingsformulier Toerisme Challenge 2023

Meer informatie of vragen stellen? Neem dan contact op met Marjan Soepboer.