Op initiatief van de Toerisme Alliantie Friesland startte maart 2019 het Toerisme Collectief Friesland. Een gezelschap van enthousiaste professionals die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven en onderwijs. Zij brengen overheid, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar om kennis en ervaring te delen. Dit wordt gedaan vanuit verschillende locaties in Friesland.

Samen werken aan samenwerken

Iedereen is een aandeelhouder van de provincie Friesland en samen werken we aan een toekomst waarbij we elkaar ondersteunen en de kennis van elkaar vergroten. Zo kunnen studenten werken aan vraagstukken vanuit het bedrijfsleven en wordt er kennis verdeeld en gedeeld. Hier worden creatieve ideeën gepitcht aan het bedrijfsleven. Innovatie en duurzaamheid zijn terugkerende onderwerpen en korte lijnen tussen het onderwijs en bedrijfsleven staan centraal.

Leren en samenwerken

Sinds maart 2019 heeft TCF meer dan 400 projecten gedaan, waarbij er meer dan 1000 studenten vanuit het MBO en HBO deel hebben genomen. Dit is een samenwerking vanuit NHL Stenden Hogeschool, ROC Friesland College en ROC Friese Poort. Op dit moment werken er 12 verschillende afdelingen mee aan Samen werken aan Samenwerken.

Het TCF (Toerisme Collectief Friesland) stelt zich ook ten doel kennis te verspreiden voor het bedrijfsleven door middel van evenementen, webinars en andere sessies waarmee ondernemers hun voordeel kunnen doen.