In het kader van brede welvaart en ‘geluk op 1’ heeft de Toerisme Alliantie Friesland dit vraagstuk geagendeerd bij de diverse Statenfracties van provincie Friesland (zie onderstaand document voor meer informatie).

Samen met partijen als onder andere de Voedselbank, Kredietbank, Fries Sociaal Planbureau zijn we als TAF daarna in gesprek gegaan over de vraag ‘is er behoefte om vakantie voor elke Fries te organiseren.’

Toch schrikken als je beseft dat 11% van de Friese kinderen leeft in een huishouden wat tegen de minimale inkomensgrens leeft. Vanuit de TAF, dé denktank waarin onderwijs, ondernemers en overheid zijn vertegenwoordigd, verbinden we niet alleen t.b.v. innovaties binnen de gastvrijheidssector, maar zien we ook een rol weggelegd voor de sector om brede welvaart voor alle inwoners van Friesland te realiseren.

Na de 1e bijeenkomst met de betrokken partijen hebben we gekeken hoe we verder vorm en inhoud geven aan de vraag ‘kan iedere Fries wel in Friesland op vakantie’.
In de documenten hieronder leest u de voortgang.

Vakantie voor iedere Fries initiatieven

Vakantie voor iedere Fries informatie