De TAF wil graag de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de gastvrijheidssector aanjagen. In 2019 is er grootschalige onderzoek gedaan naar Vitale Logiesaccommodaties, als onderdeel van de ontwikkelopgaven uit het uitvoeringsprogramma van Gastvrij Fryslân 2028.

De bevindingen en het actieplan dat hieruit is voortgekomen zijn van grote waarde voor de Friese logiesaccomodatie sector. Als vervolgstap wil de TAF daarom nu de focus leggen op de restaurantsector, als belangrijk onderdeel van de gastvrijheidssector.

Het onderzoek bestaat uit drie fases A, B en C:

Fase A. De beginfase creëert een inventarisatie van de actuele trends en ontwikkelingen in het restaurant aanbod en het consumentengedrag. Ook de structurele gevolgen van de coronapandemie op het consumentengedrag worden hierin geanalyseerd. Daarnaast worden Friese deelgebieden vergeleken met soortgelijke gebieden in Nederland met betrekking tot verschillen in vraag en aanbod. Verder volgt hieruit ook een inzicht in toekomstige ontwikkelperspectieven zoals uitbreidingsruimte en werkgelegenheid.

Dit onderzoek is in 2021 uitgevoerd, hier de link naar het onderzoek: Vitale horeca Friesland restaurantmarkt

Fase B. De ambitie is het creëren van individuele marktscans voor restaurants in Fryslân. Aan de hand van de marktscan resultaten zullen de restaurants vergeleken worden in positioneringsmatrixen. Op basis van de marktposities zullen aanbevelingen worden gedaan om de posities te verbeteren.

Op 14 mei 2024 organiseerde KHN in samenwerking met Provincie Fryslân, KHN, YnBusiness en Toerisme Alliantie Friesland een bijeenkomst die in het teken stond van Vitale Horeca. Daar werd het rapport gepresenteerd. Het onderzoek richtte zich op een kwalitatieve beoordeling van 662 restaurants in Fryslân. Daarbij viel op dat er in vergelijking met Nederland veel restaurants in Fryslân zijn. In toeristische gebieden, zoals bijvoorbeeld op de Waddeneilanden, zijn in verhouding tot het aantal inwoners meer restaurants en is het aanbod groter.

Lees Hier het hele onderzoeksrapport.

Klik Hier om uw eigen rapport op te vragen.

Fase C. Naar aanleiding van de uitkomsten van fase B is de ambitie om vervolgonderzoek te doen naar de door fase B uitgelichte aandachtspunten. Onderwerpen hierin zouden bijvoorbeeld duurzaamheid, ondernemerschap of digitalisering zijn. De TAF streeft ernaar om studenten te betrekken in deze vervolgfase.

Voor meer informatie over Vitale Horeca kan er contact opgenomen worden met Marjan Soepboer (marjansoepboer@taf.frl).