Iedereen zou moeten weten hoe rijk de cultuur is in Friesland.