Het Actieplan Toekomstbestendige Banen 2021-2024 geeft uitvoering aan de opgave Toekomstbestendige Banen. Dit is één van de zeven opgaven van de provinciale beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028.

Vanuit het Actieplan wordt er gewerkt aan drie verschillende actielijnen:

  1. Kiezen voor de gastvrijheidssector (vinden & binden);
  2. Leren in de gastvrijheidssector (binden & boeien);
  3. Werken in de gastvrijheidssector (boeien & behouden).

Ondersteunend aan de actielijnen wordt er gewerkt aan het imago van de sector: activiteiten rondom imago, beeldvorming en voorlichting over de Friese gastvrijheidssector.

Eén van de acties uit het Actieplan is het opstellen van een RIF subsidieaanvraag. In januari 2022 is daarom het 4-jarig programma ‘Gastvrij Fryslân’ ingediend voor een RIF subsidieaanvraag van ruim 1,2 miljoen euro bij het Rijk. Hiervoor hebben de provincie, ondernemers, KHN, het onderwijs (ROC Friese Poort, Friesland College en NHL Stenden) en Fryslân Werkt! gezamenlijk ook ruim 2,4 miljoen vrijgemaakt. Medio juni 2022 is het goede nieuws ontvangen dat het Rijk de subsidie heeft toegekend. Deze toekenning betekent een vliegende start voor het programma ‘Gastvrij Fryslân’ en daarmee ook voor de opgave Toekomstbestendige Banen: driekwart van de acties uit het Actieplan worden tot uitvoering gebracht via het programma ‘Gastvrij Fryslân’. Meer informatie over het programma Gastvrij Fryslân is te vinden onder het kopje ‘RIF Gastvrij Fryslân’.

Het deel van het Actieplan dat geen onderdeel is van het programma ‘Gastvrij Fryslân’ wordt door de organisaties uitgevoerd die hiervoor (conform het Actieplan) verantwoordelijk zijn. Dit gaat onder andere over het betrekken van het basisonderwijs bij de sector, de doorontwikkeling van Toerisme Collectief Friesland (TCF) en het ontwikkelen van een minor.

Het persbericht over het starsignaal van de opgave en het Actieplan vindt u hiernaast als downloadbaar document.