3 oktober 2024

Symposium Koopstromenonderzoek Fryslân 2024

Graag nodigen de Provincie Fryslân, de Friese gemeenten en de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) u van harte uit om op donderdag 3 oktober aanwezig te zijn bij het:

Symposium Koopstromenonderzoek Fryslân 2024

Tijdens deze avond presenteren we de resultaten van het grootschalige onderzoek naar het koopgedrag in Fryslân. Het Koopstromenonderzoek Fryslân 2024 levert nieuwe data en inzichten op over koopstromen, koopgedrag en de beoordeling van winkelgebieden. Daarnaast staan we stil bij de uitkomsten van de SWOT-analyse die is uitgevoerd in de belangrijkste winkelgebieden van Fryslân. Op basis van deze onderzoeksresultaten gaan we deze avond met elkaar in gesprek over de toekomst van de Friese winkelgebieden.  De opbrengsten uit eerdere ondernemersbijeenkomsten van de TAF nemen we hier ook in mee.

Zet deze datum alvast in uw agenda, want het belooft een inspirerende avond te worden vol netwerkmogelijkheden en innovatieve ideeën.
De uitnodiging met het programma en andere praktische zaken volgt binnenkort.  We hopen op uw aanwezigheid!

Datum:            Donderdag 3 oktober 2024

Tijd:                   19.00 – 22.30 uur

Locatie:           Schouwburg De Lawei in Drachten